Jaime Paz Zamora decidió abandonar la carrera electoral.